Het gebruik van rolsteigers op de werkplek gaat gepaard met een reeks wettelijke verplichtingen voor zowel werkgevers als werknemers. Deze regelgeving rolsteiger is bedoeld om de veiligheid te waarborgen en ongevallen te voorkomen.

Werkgever is verantwoordelijk voor veilige apparatuur

De eerste en misschien wel belangrijkste verplichting van de werkgever is ervoor te zorgen dat alle apparatuur, inclusief rolsteigers, veilig is voor gebruik. Dit betekent dat rolsteigers regelmatig moeten worden geïnspecteerd en onderhouden om ervoor te zorgen dat ze in goede staat verkeren. Eventuele gebreken of schade moeten onmiddellijk worden verholpen om het risico op ongevallen te verminderen.

Training is essentieel voor veilig gebruik

Een andere belangrijke verplichting voor de werkgever is het verzorgen van voldoende training voor werknemers die met rolsteigers werken. Deze training moet onder andere het juiste gebruik van de steigers, veiligheidsprocedures, het omgaan met noodsituaties en het begrip van de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften omvatten.

Wetgeving en normen voor rolsteigers

Er zijn verschillende wetten en normen die het gebruik van rolsteigers reguleren, en zowel werkgevers als werknemers zijn wettelijk verplicht zich hieraan te houden. Deze omvatten onder meer de Arbowet, die algemene voorschriften bevat voor veilig werken op hoogte, en specifieke normen zoals NEN-EN 1004, die technische eisen stelt aan de constructie en het gebruik van rolsteigers.

Verantwoordelijkheden van werknemers bij het gebruik van rolsteigers

Hoewel de werkgever verantwoordelijk is voor het verstrekken van veilige apparatuur en adequate training, hebben ook de werknemers wettelijke verplichtingen bij het gebruik van rolsteigers. Ze moeten de ontvangen training en instructies opvolgen, de veiligheidsprocedures respecteren en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Bovendien moeten ze elk defect of probleem met de rolsteigers onmiddellijk aan hun werkgever melden.